Dnes je Pondelok 25. októbra 2021


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

Úvod > Projekty - zrealizované

Slovensko - Poľský turnaj priateľstva
V dňoch 17. - 19. novembra sme v Prešove aj pomocou zdrojov Európskej únie v rámci Programu INTERREG IIIA, usporiadali futbalový turnaj slovenských a poľských družstiev v kategórii U13. Turnaja sa zúčastnilo 12 tímov, ktoré odohrali zápasy v dvoch skupinách.
Projekt rekonštrukcie a dostavby Športovej haly
Občianske združenie PRO REGIO sa od svojho vzniku ako spoluorganizátor podieľalo na príprave a organizácií viacerých veľkých medzinárodných športových podujatí , ktoré sa už piaty rok uskutočňujú v meste Prešov a okolí. Jedná sa o letné aj zimné (halové) futbalové turnaje prípraviek so širokou medzinárodnou účasťou v rámci Európy, ale aj mimo nej. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet účastníkov týchto turnajov, ako aj zvyšujúce sa nároky na technické a bezpečnostné podmienky hracích plôch a priestorov zo strany účastníckych družstiev, ako aj širokej futbalovej verejnosti, čoraz nevyhnutnejšou sa stáva potreba veľkej krytej športovej haly v centre mesta Prešov.
Zvyšovanie absorpčnej schopnosti regiónu formou dovzdelávania zamestnancov mimovládnych organizácií a zamestnancov verejnej správy
Vzdelávanie a tréningy podporujúce zručnosti 50 zamestnancov MVO a samospráv v oblasti čerpania NFP zo ŠF zabezpečia zvýšenie čerpania prostriedkov zazmluvnených v období 2007 – 2013 pre PSK v oblasti verejnej správy. K zvýšeniu absorpcie dôjde vo všetkých oblastiach a prioritách stanovených v NSRR, ktoré boli identifikované na základe slabých stránok SWOT analýzy súčasného stavu SR s prihliadnutím na špecifiká regiónu PSK.


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2016 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2018 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2019 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2018 dotáciou 2.402 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj 4 Sport Cup 2019 dotáciou 2.440 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.