Dnes je Streda 12. mája 2021


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

Úvod > Projekty - zrealizované > Slovensko - Poľský turnaj priateľstva

“Slovensko -poľský turnaj priateľstva”
(pre hráčov nar. po 01. 01. 1993)
Spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu INTERREG IIIA
Usporiadateľ: PRO REGIO Prešov, o.z.
Organizačný výbor:
Ing. Basala Juraj – predseda organizačného výboru
Ing. Klovanič Martin – riaditeľ turnaja
Termín: 17. 11. - 19. 11. 2006
Počet členov športovej výpravy: max. 18 osôb
Miesto konania: Mestská športová hala /MŠH/, Prešov
Účastníci: 12 družstiev - 6 slovenských a 6 poľských rozdelených do 2 skupín
Povrch: parkety
Začiatok: Zraz účastníkov 16. novembra 2006 do 22,00 hod.
/Registrácia v Mestskej športovej hale, ul. Jána Pavla II. č. 2/
Slávnostné zahájenie: 17. 11. 2006 – 13,30 hod. – slávnostný nástup družstiev v MŠH
Odovzdané ceny:
1.miesto
- vítazný pohár za prvé miesto
- medaile, diplomy /18 hráčov, tréner a vedúci družstva/
2.miesto
- víťazný pohár za druhé miesto
- medaile, diplomy /18 hráčov, tréner a vedúci družstva/
3.miesto
- víťazný pohár za tretie miesto
- medaile, diplomy /18 hráčov, tréner a vedúci družstva/
Usporiadateľ ďalej odmenil upomienkovou soškou a diplomom:
- najlepšieho brankára turnaja
- najlepšieho hráča turnaja
- najlepšieho strelca turnaja
Ubytovanie: internát Strednej priemyselnej školy strojníckej / DM A. Duchnoviča /
Stravovanie: celodenná strava na internáte Strednej priemyselnej školy strojníckej
Viac informácii o turnaji [družstvá, výsledky, fotogaléria, ...] >>
Športovo – technické ustanovenia turnaja
Rozlosovanie : do 2 skupín po 6 družstiev
Pravidlá: Hralo sa podľa pravidiel futbalu, pravidiel halového futbalu a tohoto rozpisu. Na hracej ploche boli 5 hráči a brankár / 5 + 1 /. Striedanie hráčov bolo ľubovoľné, aj v neprerušovanej hre.
Ďalej platili nasledovné pravidlá a pokyny:
Bránkoviskom je hádzanárske bránkovisko. Zahrávanie lopty musí byt prevedené do
5 sekúnd, inak družstvo stráca loptu a má ju súper. Pri rozohrávaní lopty je potrebné dodržať vzdialenosť 3 metre. Brankár môže loptu chytať do rúk iba v bránkovisku a loptu rozohráva do 5 sekúnd. V prípade rozohrania lopty cez poliacu čiaru brankárom priamo rukou alebo výkopom z ruky, zahrá súper NVK z polovice ihriska. Ak ju však zahrá zo zeme tzv. „ cez pol „ neplatí. Ak brankár nerozohrá loptu do 5 sekúnd, rozhodca nariadi proti jeho družstvu hod z rohu. Ak brankár položí loptu na zem je táto automaticky v hre a súper môže dosiahnuť gól / brankár nemôže takúto loptu zobrať spät do rúk – inak je pokutový kop /.
O „ malej domov „ platia tie isté pravidlá, ako pre futbal na ihrisku vonku . Ak hráč úmyselne prihrá nohou loptu svojmu brankárovi, ten ju môže spracovať alebo odkopnúť iba nohou / telom, hlavou /. Ale nesmie sa jej dotknúť rukami. Porušenie tohoto pravidla má za následok pokutový 10 metrový kop.
Pravidlo 5 sekúnd: pre podporenie plynulosti hry bude uplatňované a v prípade nedodržania tohoto limitu pri rozohrávaniach lopty získava loptu súper na mieste priestupku / aj v prípade striedania /.
Rozohrávanie lopty po opustení hracej plochy: Vykonávajú sa len rohové a autové hody - priamo dosiahnutý gól neplatí.
Štart hráčov: Hráci štartujú na platné registračné preukazy. V prípade konfrontácie hráči predložia svoje registračné preukazy. Zahraniční hráči predložia svoje cestovné pasy.
Súpisky: Pred zahájením vedúci družstva odovzdá ŠTK turnaja súpisku hrácov, ktorí za družstvo nastúpia hrať, s uvedením čísla dresu, v ktorom bude hráč hrať. Na súpiske klub potvrdí, že nastupujúci hráči sú zdraví, majú platnú lekársku prehliadku. Po každom stretnutí vedúci družstva odovzdá písomne, alebo ústne nahlási riadiacemu turnaja strelcov gólov v zápase.
ŠTK má právo pri registrácii družstva previesť komplexnú konfrontáciu!
Hrací čas: Hrá sa 25 minút bez polčasovej prestávky – hrubý čas.
Výstroj: Jednotné dresy, halová obuv, chrániče holenných kostí. Každé družstvo si povinne donesie lekárničku. Do priestorov ihriska môžu íst s hráčmi len tréner a vedúci družstiev v halovej obuvi /prezúvky /.
Systém hry: Družstvá budú rozdelené do 2 skupín po 6 družstiev. V rámci skupiny sa hrá systémom každý s každým - podľa rozlosovania, ktorého čas je bezpodmienečne nutné dodržiavať!
Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi, remíza 1 bodom a prehra 0 bodov. O poradí v skupine rozhoduje:
A/ celkový počet získaných bodov,
B/ vzájomné stretnutia,
C/ rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí,
D/ rozdiel gólov zo všetkých stretnutí,
E/ vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí
F/ pokutové kopy / každé družstvo kope tri pokutové kopy, v prípade potreby ďalší rozstrel po jednom hráčovi z každého družstva.
Na základe umiestnenia v základných skupinách hrajú účastníci zápasy o konečné umiestnenie ( podľa priloženého rozpisu ).
Tresty hráčov: Udelenie žltej /ŽK/ a červenej /CK/ karty
ŽK – vylúčenie hráča na 2 minúty
CK – vylúčenie hráča na 5 minút a zároveň do konca zápasu
/po 5 minútach hrá družstvo v plnom počte/. Hráč môže v ďalšom stretnutí nastúpiť, pokiaľ osobitná komisia turnaja nestanoví inak.
Organizátor zabezpečuje družstvám šatne v priestoroch Mestskej športovej haly.
Záverečné ustanovenia :
Za všetky škody vzniknuté počas turnaja, ktoré nebudú spôsobené vinou organizátora, nenesie organizátor zodpovednosť.
Protesty sa podávajú v písomnej forme v kancelárii turnaja. Protestný vklad vo výške 500 Sk /resp. 15 EUR/ v prípade neuznania protestu prepadá v prospech organizátora turnaja.
Výklad uvedených pokynov spadá výlučne do kompetencie organizátora. Záverečná listina z turnaja vypracovaná organizátorom, bude zaslaná všetkým pozvaným družstvám v termíne do 1 týždna od ukončenia turnaja.
Časový harmonogram turnaja :
Štvrtok 16. 11. 2006
- príchod družstiev a ubytovanie sa v Domove mládeže A. Duchnoviča /SPŠ Strojnícka/, ul. Sabinovská č.2 do 22,00 hod.
Piatok 17. 11. 2006
09,00 – 12,00 hod - zápasy v skupinách
13,30 hod. - slávnostné otvorenie turnaja
15,00 – 18,00 hod. - zápasy v skupinách
20,30 hod. - priateľské posedenie trénerov a vedúcich družstiev v Jazz Wine Pub, ul. Hlavná 27
Sobota 18. 11. 2006
08,00 – 18,00 hod. - zápasy v skupinách
Nedeľa 19. 11. 2006
09,00 – 12,00 hod. - semifinálové a finálové zápasy
12,30 hod. - slávnostné ukončenie turnaja
v popoludňajších hodinách odchod družstiev


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2016 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2018 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2019 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2018 dotáciou 2.402 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj 4 Sport Cup 2019 dotáciou 2.440 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.